Какво получавате веднага след свързване със SAS – SAS Agro
Спасибо! Ваша заявка принята. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
+38 044 232 41 47
Заявка за демо
български Меню
Категория: Uncategorized

Какво получавате веднага след свързване със SAS

Електронни  карти на полетата с информация за поземлените отношения и сателитни изображения с висока разделителна способност са в основата на програмата. Но допълнителните опции включват неограничени възможности, от които се нуждае всеки фермер.

Основна информация на полето

Обобщената информация за полето съдържа архив от сателитни снимки за 10 години, време, валежи, влажност на почвата, агрооперации, количество на приложените химикали и торове и много други.

Сателитните изображения се предлагат в четири опции:

  • визуално изображение с висока разделителна способност,
  • снимка на растителността (NDVI) в стандартно оцветяване,
  • растителност, заснета в контрастни цветове,
  • релефна карта.

Това дава възможност да се определят зоните на неравномерно развитие на растенията, да се изследва влиянието на релефа върху развитието на културите в полето или в отделните му участъци, както и да се провери правилно ли са  начертаване на границите  на полето. Можете също така да видите снимки за всяка дата, представляваща интерес за последните няколко години.

В допълнение към тази основна информация можете да използвате много функции, които отварят допълнителен набор от възможности.

1.Снимка/видео на полето

В информацията на полето можете да качите снимки с висока резолюция от дрон или дори от телефон, направени с геолокационен таг. На картата снимките и видео файловете ще бъдат поставени на тяхната локация и ще бъдат достъпни в общия списък със снимки от полетата.

Изображенията от Дрон също могат да се използват за анализ на състоянието на културите, например, когато облаци, мъгла, дъжд или сняг пречат на сателита да направи добро сателитно изображение.

Дроновете се използват и за съставяне на точна карта на терена, където са отбелязани всички промени в денивелацията, дерета, сганици бразди и други природни обекти. Подробна ортофото карта на полетата с изчисляване на вегетационния индекс ви позволява по-точно да визуализирате проблемните зони.

  1. Телематика

Не са необходими допълнителни системи за контрол на техниката, системата SAS може да се интегрира с GPS системи за мониторинг на транспорта, както и My John Deere и Claas. Това е отделен модул, който ви позволява да наблюдавате техниката, която работи в полетата, да планирате работата на всяка машина и дори да следите дали механизатора не заработва в съседно поле.

В програмата има индивидуална страница на всяка машина  и оборудването, която съхранява обща информация за машината, възложени задачи, статус на работа, работен график, аларми, разход на гориво и много други

  1. Задачи за вземане на проби

Основната цел на този инструмент е да намали броя на местата в полето за вземане на почвени проби и да определи оптималния брой проби, без да намалява качеството на резултатите от анализа.

Програмата предлага места за вземане на проби, генериране на препоръчани зони въз основа на снимки на вегетацията от последните 3-5 години. Програмата дава уникален номер на всяка проба в задачата и посочва GPS координатите на мястото, откъдето е взета.

  1. Карта на микро и макро елементи

Програмата ви позволява да изтеглите и съхранявате на едно място, в удобен формат, всички резултати от почвени анализи, извършени на полето. Можете бързо и лесно да създадете висококачествени карти за анализ на почвата въз основа на резултатите от теста. Така агрономът може правилно да разпределя торове и да извършва други селскостопански операции.

Данните са налични на персоналната  страница на всяко поле в секцията почвени тестове. След добавяне на тест с показатели за макро- и микроелементи, програмата изчислява нивата на обезпеченос за всеки от тях.

Въз основа на резултатите от почвения тест може да се направи карта на диференцирано торене. Програмата ще подчертае зоните и ще изчисли колко тор да се внесе във всяка и в полето като цяло.

Задачата може да бъде качена на преносимо устройство и свързана към бордовия компютър на техниката за диференцирано приложение

  1. Измерване на плътността на почвата

В допълнение към изготвянето на задача за измерване на плътността на почвата, резултатите могат да бъдат заредени в програмата под формата на таблица или карта. По този начин всички почвени изследвания ще бъдат събрани на едно място. Сравнявайки картите на растителността и плътността на почвата, агрономът може да анализира резултатите от измерванията и при необходимост да приложи продълбочаване на почвата в конкретни зони.

Уплътняването на почвата в различните части на полето може да варира значително – като създадете задача за дълбоко продълбочаване на почвата, можете значително да спестите време и ресурси, писахме за това по-рано.

  1. Интегриране на облак 1C

Предлаганата от нас 1C конфигурация за управленско счетоводство е създадена специално за нуждите на земеделските мениджъри. Нищо излишно, прост интерфейс, който човек, който преди това не е срещал тази програма, може веднага да използва.

Интеграцията с програмата SAS установява обмен на данни за селскостопански операции и изразходваните ресурси се отписват автоматично. В програмата 1C (Управление на производствените предприятия) е налично отчитане на ресурсите: химия, торове, гориво и дори ведомост за заплати на служителите.